+381 11 330 1802

  You are here

Припрема офсет штампе

Oпремљени смо са два независна CTP (Computer To Plate) система од којих сваки обухвата:

 • Advantage N-DL - уређај са виолет ласер технологијом и потпуном аутоматизацијом уз стекер са 1.000 плоча, аутоматско одвајање папира и истовремени рад са две димензије плоча. Брзина је од 150 до 180 плоча/сат по машини.
   
 • VPP 85N - развијач плоча.

Два CTP система су повезане са машином за бушење и савијање плоча брзине 290 плоча / сат. Машина садржи баркод читач и стекер за сортирање плоча по пословима (издањима).

 

Инсталисана опрема:

 • Осветљивач плоча, AGFA, Adventage N-DL (2 комада);
 • Развијач плоча, AGFA, VPP 85N (2 комада);
 • Машина за бушење и савијање плоча, NELA VCPevolution 900;
 • Машина за бушење плоча, BARENSCHEE Autoperfo 400;
 • Машина за савијање плоча, BARENSCHEE  АK 360.