+381 11 330 1802

Офсет ротација

O нама

Ми штампамо на енглеској машини GOSS. Укупан капацитет машине је 144 стране формата „берлинер“ 315 x 470 mm или формата „таблоид“ 235 x 315 mm, са максималном брзином од 35.000 примерака на сат. На јужној половини хале постављено је шест штампарских торњева, наизменично, четворовисинских и двовисинских, са три фалцапарата који омогућују истовремену штампу 3 x 32 стране, или 1 x 64 и 1 x 32 стране или 1 x 48, 1 x 32 и 1 x 16 страна са половином страница у боји. Поред наведених могуће су и друге бројне варијанте са мањим бројем страна, о чему дајемо обавештења по захтеву клијента. Овај део машине почео је са радом у пролеће 2002. године. Две године касније касније, на северној половини хале постављена је друга машина са три четворовисинска торња у пуном колору и једним фалцапаратом, односно 1 x 48 страна.

 

Инсталисана опрема:

  • офсет ротација GOSS HT 70,
  • шест четворовисинских торњева, (4 High Unit),
  • три двовисинска торња, (2 High Unit), – четири фалцапарата Ј 2:5:5,
  • девет носача ролни МЕG. Ширина папирне ролне 126 cm, 94,5 cm и 63 cm. Папир новински, граматура 40, 42,5, 45, 48,8 и 52 g/m2
  • једнострука – collect production, 35.000 примерака на сат – дупла – straight production, 70.000 примерака на сат.
  • Централно снабдевање свим бојама TECHNOTRANS опрема.

Галерија